Další web používající WordPress

Dílny pro děti

Po představení pro děti je možné zorganizovat výtvarně-loutkové dílny, 
kde si každé dítě za pomoci naší a svých rodičů vyrobí vlastní loutku. 
Záleží jen na domluvě, náročnost přizpůsobujeme věku.